Gent Holding

Aktualności

Perspektywy rynku prywatnych akademików. Relacja ze śniadania biznesowego.

W piątek 24 sierpnia 2018 r. w Courtyard by Marriott odbyło się kolejne śniadanie biznesowe dla partnerów Gent Holding S.A. Głównym tematem spotkania było przedstawienie projektów z portfolio grupy kapitałowej oraz możliwości inwestowania w prywatne akademiki. Organizatorem wydarzenia był Gent Fund S.A.

W restauracji 27th floor w Katowicach z widokiem na panoramę miasta spotkali się inwestorzy, lokalni przedsiębiorcy oraz właściciele małych i średnich firm, by porozmawiać o alternatywnych sposobach lokowania kapitału. Wśród atrakcyjnych form cechujących się stabilną stopą zwrotu wyróżniono segment nieruchomości komercyjnych. Podczas śniadania biznesowego w towarzystwie smaków kuchni międzynarodowej zaproszeni goście mieli okazję zapoznać się z koncepcją budowy sieci prywatnych akademików LIV oraz przyjrzeć się postępom prac budowlanych na realizowanej nieopodal inwestycji LIV Katowice.

Część merytoryczną spotkania prowadzili: Agata Kaszub – Manager ds. rynku nieruchomości Gent Holding S.A., Józef Rytel – Prezes Zarządu Gent Fund S.A. oraz Bartłomiej Stanuch – Sales Director Gent Fund S.A.

"Podczas nieformalnych spotkań nawiązują się nowe kontakty i otwierają się nowe możliwości współpracy. Poznanie osób odpowiedzialnych za zarządzanie projektami podczas śniadań biznesowych sprzyja budowaniu i umacnianiu relacji z naszymi klientami - Bartłomiej Stanuch, Sales Director Gent Fund S.A."

Nowoczesna przestrzeń VIP Room Courtyard by Marriott i kameralna atmosfera wydarzenia sprzyjały licznym dyskusjom na temat wzrastającej liczby studentów zagranicznych w Polsce, szerokim wachlarzu oferty dydaktycznej uczelni oraz programów wymiany międzynarodowej. Inwestorzy wykazywali duże zainteresowanie realizowanymi przedsięwzięciami i chęć partycypacji w rentownych projektach spółek z grupy Gent Holding S.A.

Obiekty prywatnych akademików LIV powstają w kluczowych lokalizacjach największych ośrodków akademickich z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań technologicznych. Organizowany w ramach wymiany sieci kontaktów cykl śniadań biznesowych odbywa się w większych miastach w Polsce, w tym m.in. Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Trójmieście.

  • Biuro prasowe