Gent Holding

Aktualności

Warszawskie spotkanie biznesowe. Śniadanie inwestorów Gent Fund.

W czwartek 21 marca 2019 r. odbyło się kolejne spotkanie biznesowe dla partnerów i klientów Gent Fund. Tematem wydarzenia organizowanego w restauracji Concept 13 w DH Vitkac w Warszawie były alternatywne formy lokowania kapitału.

O możliwościach inwestowania w nieruchomości komercyjne oraz koncepcji budowy sieci hoteli studenckich LIV rozmawiali obecni partnerzy, inwestorzy, jak i przedstawiciele spółek z grupy kapitałowej Gent Holding S.A. Podczas śniadania biznesowego organizowanego w ramach cyklicznych spotkań zaprezentowano założenia realizowanych inwestycji, status aktualnych projektów oraz plany rozwoju w najbliższych miesiącach.

Zaproszeni goście mieli okazję zobaczyć projekcję filmu promującego sieć prywatnych hoteli studenckich powstających pod wspólną marką LIV. W filmie udział wzięli studenci najczęściej pojawiających się narodowości w Polsce, w tym m.in. Ukraińcy, Białorusini, Hiszpanie, Hindusi oraz Turcy, którzy z wielką sympatią opowiadali o swoich wspomnieniach z początku przyjazdu do Polski oraz skojarzeniach z ich własnym domem mających swoją kontynuację w obiektach LIV. Ważnym aspektem podczas dyskusji było budowanie społeczności akademickiej wokół pokolenia Y oraz odpowiadania na bezpośrednie potrzeby przyszłych mieszkańców.

Część merytoryczną spotkania, w tym analizy raportów rynkowych oraz innowacyjne sposoby inwestowania w nieruchomości komercyjne, poprowadził Kamil Bilecki – Investment Manager Gent Holding S.A. Za przywitanie i odpowiednią atmosferę spotkania zadbał P.O. Dyrektor Oddziału Arkadiusz Raczkowski wraz z zespołem Wealth Managerów.

Nieformalny klimat spotkania sprzyjał licznym rozmowom w kuluarach. Stosunkowo nowy i nieznany dotychczas obszar prywatnych akademików cieszył się dużym zainteresowaniem wśród gości. Szczególną uwagę przykuły korzyści wynikające bezpośrednio z projektów, w tym m.in. bezobsługowość, pełną własność na odrębnej księdze wieczystej oraz ponadprzeciętne stopy zwrotu w porównaniu do innych form lokowania kapitału.

Organizowany w ramach wymiany sieci kontaktów cykl śniadań biznesowych odbywa się w zamkniętym gronie klientów, partnerów i doradców w Krakowie, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Trójmieście.

  • Biuro prasowe