Gent Holding

Inwestycje

Gent Fund S.A.

Gent Fund tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferując usługi konsultingowe w oparciu o innowacyjne rozwiązania biznesowe. Dysponując własnym portfolio projektowym zapewnia rzetelne i profesjonalne wsparcie klientów oraz wymierne korzyści zgodnie ze strategią rozwoju Family Office.

Gent Legal

Gent Legal oferuje korporacyjną obsługę prawną spółek wewnątrz grupy kapitałowej Gent Holding S.A. Zespół doświadczonych specjalistów, w tym radców prawnych, zapewnia obsługę w zakresie sporządzania projektów dokumentacji, doradztwa prawnego oraz wydawania opinii prawnych na rzecz spółek.

Equal Capital S.A.

Equal Capital prowadzi działalność w oparciu o rynek nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, prywatnych akademików oraz grunty inwestycyjne. Oferując usługi doradztwa strategicznego i operacyjnego zapewnia pełne wsparcie w zakresie przeprowadzenia analiz rynkowych, identyfikację potencjału nieruchomości i ryzyka projektowego, wyboru optymalnego modelu finansowania, proces budowlany oraz zarządzanie obiektem.

Spółkę tworzy zespół doświadczonych specjalistów z sektora finansów, nieruchomości oraz zarządzania projektami. W portfolio Equal Capital znajdują się spółki Equal Real Estate, Equal Area, Equal Properties oraz Equal Estate.

Value Investments S.A.

Value Investments specjalizuje się w wyszukiwaniu atrakcyjnych nieruchomości na rynku trójmiejskim celem renowacji i odprzedaży projektów deweloperskich. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdują się obiekty prywatnych akademików cechujące się stabilnym najmem krótko- i długoterminowym.

Quantum Fund S.A.

Quantum Fund swoją działalność skupia wokół nowoczesnych technologii oferując wsparcie dla start-upów branży FinTech, Omnichannel, Real Estate Tech oraz Health Tech. Dzięki kompetentnym i dojrzałym zespołom specjalistów umożliwia rozwój innowacyjnych przedsięwzięć poprzez wsparcie finansowe, mentoring, zasoby technologiczne i ludzkie. Zrzeszając środowisko biznesowe udostępnia partycypację w szerokim spectrum projektowym branży technologicznej.

ProperTech jest pierwszym projektem realizowanym przez Quantum Fund. Spółka powstała w celu realizacji platformy do obsługi pośredników na rynku nieruchomości.

Gent Business Consulting

Gent Business Consulting Sp. z o.o. to zespół doświadczonych księgowych oferujący obsługę księgowo – podatkową spółek handlowych, spółek cywilnych jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Spółka specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie księgowości i podatków dla spółek wewnątrz grupy kapitałowej. Świadczy usługi doradcze, w tym m.in. prowadzi księgi rachunkowe, prowadzi księgi przychodów i rozchodów, odpowiada za rozliczenia podatkowe, sporządza sprawozdania finansowe, przygotowuje business plany, odpowiada za dokumentację w zakresie polityki rachunkowości oraz regulaminów inwentaryzacyjnych.