Gent Holding

Inwestycje

Gent Fund S.A.

Gent Fund tworzy zespół doświadczonych ekspertów oferując usługi konsultingowe w oparciu o innowacyjne rozwiązania biznesowe. Dysponując własnym portfolio projektowym zapewnia rzetelne i profesjonalne wsparcie klientów oraz wymierne korzyści zgodnie ze strategią rozwoju Family Office.

Gent Investment S.A.

Gent Investment S.A. to podmiot zarządzający alternatywnymi spółkami inwestycyjnymi na rynku nieruchomości. Gent Investment S.A. zarządza inwestycjami dokonywanymi przez alternatywne spółki inwestycyjne, które dokonują inwestycji w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, akcje w spółkach akcyjnych lub komandytowo-akcyjnych, prawa z tytułu uczestnictwa w spółkach osobowych, depozyty, wierzytelności, waluty, a także dłużne instrumenty finansowe.

Gent Legal

Gent Legal oferuje korporacyjną obsługę prawną spółek wewnątrz grupy kapitałowej Gent Holding S.A. Zespół doświadczonych specjalistów, w tym radców prawnych, zapewnia obsługę w zakresie sporządzania projektów dokumentacji, doradztwa prawnego oraz wydawania opinii prawnych na rzecz spółek.

Equal Capital S.A.

Equal Capital prowadzi działalność w oparciu o rynek nieruchomości mieszkaniowych, komercyjnych, prywatnych akademików oraz grunty inwestycyjne. Oferując usługi doradztwa strategicznego i operacyjnego zapewnia pełne wsparcie w zakresie przeprowadzenia analiz rynkowych, identyfikację potencjału nieruchomości i ryzyka projektowego, wyboru optymalnego modelu finansowania, proces budowlany oraz zarządzanie obiektem.

Spółkę tworzy zespół doświadczonych specjalistów z sektora finansów, nieruchomości oraz zarządzania projektami. W portfolio Equal Capital znajdują się spółki Equal Real Estate, Equal Area, Equal Properties oraz Equal Estate.

Value Investments S.A.

Value Investments specjalizuje się w wyszukiwaniu atrakcyjnych nieruchomości na rynku trójmiejskim celem renowacji i odprzedaży projektów deweloperskich. Wśród realizowanych przedsięwzięć znajdują się obiekty prywatnych akademików cechujące się stabilnym najmem krótko- i długoterminowym.

Quantum Fund S.A.

Quantum Fund swoją działalność skupia wokół nowoczesnych technologii oferując wsparcie dla start-upów branży FinTech, Omnichannel, Real Estate Tech oraz Health Tech. Dzięki kompetentnym i dojrzałym zespołom specjalistów umożliwia rozwój innowacyjnych przedsięwzięć poprzez wsparcie finansowe, mentoring, zasoby technologiczne i ludzkie. Zrzeszając środowisko biznesowe udostępnia partycypację w szerokim spectrum projektowym branży technologicznej.

ProperTech jest pierwszym projektem realizowanym przez Quantum Fund. Spółka powstała w celu realizacji platformy do obsługi pośredników na rynku nieruchomości.

Invento Capital

Invento Capital skupia swoją działalność wokół branży energetycznej, chemicznej i nowych materiałów, medycznej oraz IT i ICT. Fundusz powstał we współpracy z NCBiR w ramach konkursu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Przedmiotem inwestycji są projekty badawczo-rozwojowe, które mają na celu stworzenie prototypu nowych technologii do wprowadzenia na rynek.

Gent Business Consulting

Gent Business Consulting Sp. z o.o. to zespół doświadczonych księgowych oferujący obsługę księgowo – podatkową spółek handlowych, spółek cywilnych jak i jednoosobowej działalności gospodarczej. 

Spółka specjalizuje się w kompleksowych usługach w zakresie księgowości i podatków dla spółek wewnątrz grupy kapitałowej. Świadczy usługi doradcze, w tym m.in. prowadzi księgi rachunkowe, prowadzi księgi przychodów i rozchodów, odpowiada za rozliczenia podatkowe, sporządza sprawozdania finansowe, przygotowuje business plany, odpowiada za dokumentację w zakresie polityki rachunkowości oraz regulaminów inwentaryzacyjnych.